Bohoslužby

Nedeľa - 10:00

Biblická hodina

Streda - 17:45

Mládež

Sobota - 17:00 v Hermanovciach

Skupinky

Nep. Štvrtok - 17:45

1. nedeľa - modlitebná 17:45

Aktuálne oznamy

-  9.12.2018.  – 2. Adventná nedeľa
                          ---     10:00 --- pravidelné bohoslužby      
                                                                                         
-  12.12.2018. – Streda  ---      17:45 --- modlitebná hodina

-  16.12.2018.  – 3. Adventná nedeľa
                           ---     10:00 --- pravidelné bohoslužby      
                                      s detskou slávnosťou 
             
-  19.12.2018. – Streda  ---      17:45 --- modlitebná hodina

-  20.12.2018. – Štvrtok  ---     16:45 --- staršovstvo

-  23.12.2018.  – 4. Adventná nedeľa

                            ---     10:00 --- pravidelné bohoslužby