Bohoslužby

Nedeľa - 10:00

Biblická hodina

Streda - 17:45

Mládež

Sobota - 17:00 v Hermanovciach

Skupinky

4.Nedeľa - 18:00

Aktuálne oznamy

. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného rušíme všetky spoločné bohoslužby, aktivity, ktoré prebiehajú v modlitebni CB vo Vranove nad Topľou do „odvolania“.
                                                                To znamená, že nebudú modlitebné skupinky, biblické hodiny a nedeľné bohoslužby.