Bohoslužby

Nedeľa - 10:00

Biblická hodina

Streda - 17:45

Mládež

Sobota - 17:00 v Hermanovciach

Skupinky

4.Nedeľa - 18:00

Aktuálne oznamy

-  27.1.2019.  – Nedeľa  --- 10:00 --- pravidelné bohoslužby       
                                                                                         
-  30.1.2019. – Streda  ---  17:45 --- biblická hodina

-  3.2.2019.  – Nedeľa  --- 10:00 --- pravidelné bohoslužby s VP