Bohoslužby

Nedeľa - 10:00

Biblická hodina

Utorok - 17:45

Mládež

Sobota - 17:00 v Hermanovciach

Skupinky

4.Nedeľa - 18:00

Kto je Cirkev bratská

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu, prijímajú Bibliu za meradlo viery, učenia. Členom sa môže stať každý, kto vyznáva vieru v Ježiša a jeho život tomu odpovedá. Sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého môže ktokoľvek prísť a počuť biblické odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Vidíme svoju úlohu vo vyznávaní kresťanskej viery, vo vedení ku tejto viere, vo vytváraní spoločenstva veriacich a v praktickej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.​


O Cirkvi bratskej na Slovensku sa dozviete viac na stránke http://www.cb.sk/  a o Cirkvi bratskej v Čechách na stránke http://www.cb.cz/.